Normen en waarden, Vertrouwenscontactpersonen en VOG

Als vereniging hanteren wij de gedragsregels zoals opgesteld door het NOC*NSF. Alle vrijwilligers dienen zich hieraan te houden. Wanneer wordt ervaren dat dit niet gebeurt, trek dan aan de bel!
Dat kan bij het bestuur, de Normen en Waarden commissie en de Vertrouwencontactpersoon.

Met ingang van het seizoen 2017-2018 zijn vrijwilligers bij vv Nieuwerkerk verplicht om een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Deze verklaring kan gratis via de vereniging worden aangevraagd. Klik hier voor meer informatie.

De volgende personen vormen de Normen en Waarden commissie:

  • Ton Verkaik, voorzitter
  • Anita van Dorp
  • Martin de Graaff
  • Marc den Hartog

vv Nieuwerkerk heeft twee Vertrouwenscontactpersonen, die een luisterend oor zijn, advies kunnen geven en je kunnen doorverwijzen naar de juiste instanties bij gevallen als agressie, seksuele intimidatie, pesten of financiële problemen.

De Normen & waarden commissie en de Vertrouwenscontactpersonen zijn voor vragen te bereiken via dit formulier:

respect-teams

Statuten:
Klik hier om de statuten van VVN over Normen en Waarden te downloaden. Klik hier om melding te doen van een klacht, incident of conflict.

Vertrouwenspersoon:

Klik hier om het artikel Vertrouwenspersoon seksuele intimidatie met contactgegevens te lezen.

Met ingang van het seizoen 2017-2018 zijn vrijwilligers bij vv Nieuwerkerk verplicht om een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Deze verklaring kan gratis via de vereniging worden aangevraagd. Klik hier voor meer informatie.

Gedragsregels:

Aanvullende informatie over de gedragsregels vindt u in de documenten hieronder:

 Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Eén van de actiepunten uit het KNVB plan ‘Voetbal voor iedereen’ is het aanstellen van vertrouwenscontactpersonen (VCP). De VCP is het eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen, Lees meer …

Statuten en klachtenformulier

Doelstelling van het reglement Normen en waarden Het bestuur van de vv Nieuwerkerk (VVN) wil middels dit reglement zich inzetten om excessen in het voetballen tegen Lees meer …