Word ook vriend van vv Nieuwerkerk! U bent van harte welkom!

Het is wellicht goed om (opnieuw) de Vrienden van VVN / Club van 50 bij u te introduceren. Er zijn op dit moment zo’n 70 mensen die jaarlijks een bedrag van  € 50,– afdragen om een aantal belangrijke voorzieningen binnen de vereniging te financieren.

De achterliggende jaren is veel geld van de Vrienden van VVN geïnvesteerd in zaken waar iedereen binnen de vereniging wat heeft. De toiletten zijn gerestaureerd, er is een nieuw plafond in de kantine geplaatst en we hebben de cv-ketel voor de kleedkamers vervangen. Er is er nog heel veel meer op te noemen dat in de loop der jaren is gedaan vanuit het geld van de Vrienden van VVN.

Veranderingen.

Nadat Paul van Leeuwen en Huub Donken de organisatie van de Vrienden van VVN / Club van 50 jarenlang voor hun rekening hebben genomen, is dit in de zomer van 2018 overgenomen door Aad Boeters. Aad is nu het aanspreekpunt en draagt zorg voor het innen en het beheer van het geld. Hij zal in overleg met het bestuur een besluit nemen op vragen over te financieren zaken waarbij altijd hét uitgangspunt zal zijn en blijven:

Komt datgene wat gevraagd wordt ten goede aan alle of in elk geval zoveel mogelijk leden van vv Nieuwerkerk?

Zoals gesteld: Er zijn nu zo’n 70 ‘vrienden’  lid van de Vrienden van VVN. Dit willen we naar 100 brengen. Dus word ook Vriend van vv Nieuwerkerk en meld je aan bij Aad Boeters . Dat kan heel gemakkelijk via de telefoon of e-mail.
Het telefoonnummer  is 0180-312637. Het emailadres is boetersaad@gmail.com

U kunt het nog eenvoudiger maken en wel door nu een bedrag van € 50,– over te maken op:
‘Vrienden van Voetbalvereniging Nieuwerkerk’

IBAN nummer: NL92RABO 039 62 10 031

o.v.v.: bijdrage Vrienden van VVN 2022-2023

Wilt u in dat geval bij de betaling ook a.u.b. uw adres vermelden. Op dat moment bent u toegetreden tot de gezelschap van de Vrienden van vv Nieuwerkerk en daar zijn we heel blij mee.