Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Eén van de actiepunten uit het KNVB plan ‘Voetbal voor iedereen’ is het aanstellen van vertrouwenscontactpersonen (VCP). De VCP is het eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot seksuele intimidatie.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor.

De VCP is aanspreekbaar voor spelers, ouders van spelers, kaderleden, vrijwilligers en bestuurders.

De vertrouwenscontactpersoon verzorgt de eerste opvang en is het eerste aanspreekpunt. Hij/zij neemt meldingen aan, informeert over mogelijke vervolgstappen, verzorgt procesbegeleiding en heeft een adviesrol richting de vereniging. De vertrouwenscontactpersoon kan helpen bij het
indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Een aantal concrete voorbeelden van wanneer er contact met de VCP opgenomen kan worden:

  • Er is sprake geweest van seksuele intimidatie
  • Er is iemand beschuldigd van seksuele intimidatie

Als een persoon een vertrouwelijk gesprek wil voeren over iets dat hij of zij heeft meegemaakt op het gebied van seksuele intimidatie, dan kan deze contact opnemen via dit formulier. Als vertrouwenspersoon biedt hij een luisterend oor en zoekt samen met jou naar oplossingen.

Hoe vertrouwelijk is de vertrouwenspersoon?

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon van VVN plaatsvinden zal vanzelfsprekend vertrouwelijk worden omgegaan.

NOC*NSF

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). Zij geven voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing en staan de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht.

Zij zijn bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze zijn bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in
te winnen bij deskundigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *