Statuten en klachtenformulier

Doelstelling van het reglement Normen en waarden

Het bestuur van de vv Nieuwerkerk (VVN) wil middels dit reglement zich inzetten om excessen in het voetballen tegen te gaan. Daarnaast wil VVN binnen de invloedssfeer van onze vereniging op sociaal-ethisch gebied een preventief en correctief beleid voeren.
Als uitgangspunt bij het formuleren en hanteren van onze verenigingsnormen en – waarden geldt de code die het landelijk platform tegen ‘Geweld op straat’ heeft geformuleerd. Kort gezegd:
– respect voor de ander;
– geweldloosheid;
– aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en wat niet.

Klik hier om de volledige statuten van vv Nieuwerkerk over Normen en Waarden te downloaden.

Klik hier om een klachtenformulier te downloaden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *