Verklaring omtrent het gedrag overleggen bij vv Nieuwerkerk

Met ingang van het seizoen 2017-2018 zijn vrijwilligers bij vv Nieuwerkerk verplicht om een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.

Een VOG is een moment-opname.
Over het algemeen kan een positieve VOG voor meerdere jaren geldig worden geacht.
Maar.. Bent u gevraagd een nieuwe VOG te overleggen? Dan bent u als vrijwilliger bij vv Nieuwerkerk verplicht om zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 2 maanden een VOG te overleggen die niet ouder is dan twee maanden.

Deze verklaring kan GRATIS via de vereniging worden aangevraagd.

Heeft u (nog) geen uitnodiging ontvangen van Dienst Justis om uw VOG-aanvraag te starten?
Neem dan contact op met secretaris@vvnieuwerkerk.nl.