Evaluatie pilot vrijwilligers JO12 en het vervolg

Dit seizoen zijn we bij vv Nieuwerkerk gestart met een nieuw vrijwilligersbeleid. Het aantal vrijwilligers loopt terug en de behoefte aan vrijwilligers neemt juist toe. Hierdoor komt er steeds meer werk te liggen bij een steeds kleinere groep vrijwilligers. Het bestuur heeft daarom de noodklok geluid. Doen we niets dan betekent dit dat we activiteiten moeten stoppen of dat we activiteiten moeten gaan uitbesteden aan een externe partij. Dit laatste zou een forse contributieverhoging betekenen. Dit willen we niet, omdat we het voetballen bij vv Nieuwerkerk voor iedereen toegankelijk willen houden.

De Pilot

Als eerste stap in de uitvoering van het vrijwilligersbeleid bij vv Nieuwerkerk, hebben we in februari en maart een pilot gehouden met de JO12 groep (inclusief JO13-3 en JO13-4). Het doel van deze pilot was om ervaring op te doen in de uitvoering van dit beleid. Dit om helder te krijgen wat wel werkt en wat niet werkt met het verplicht stellen van vrijwilligerswerk. Hiervoor hebben we aan iedere teammanager gevraagd om 2 ouders voor 2 blokken van 2 uur te vragen om te ondersteunen in de commissiekamer of in de kantine. Iedereen mocht zichzelf indelen in een vooraf vastgesteld schema. een paar weken geleden was het laatste blok. Daarna hebben we met de vrijwilligerscommissie de pilot geëvalueerd. De resultaten daarvan zijn:

Positief

– de deelnemers zagen de noodzaak in van het doen van vrijwilligerswerk

– alle blokken zijn gevuld, alle teams hebben meegedaan aan de pilot en hun vrijwilligers geleverd

– het helpen achter de bar en in de kantine werd als erg leuk ervaren en was laagdrempelig om mee te starten

– uit de pilot hebben zich diverse vrijwilligers gemeld om meer te gaan doen dan alleen in de pilot.

Verbeterpunten

– het meehelpen in en rond de commissiekamer werd als lastig ervaren. De instructie en het begeleiden in de Commissiekamer moet uitgebreider

– door veel wedstrijdverschuivingen op het laatste moment was het veel werk om iedereen weer opnieuw in te plannen

– niet alle ouders in de teams waren enthousiast te maken voor het meehelpen. Deze waren ook lastig te bereiken.

Het vervolg

Een belangrijke volgende stap is dat we aan de deelnemende vrijwilligers gaan vragen hoe zij de uitvoering van hun werkzaamheden hebben ervaren. Dit alles nemen we mee in het vervolg. Om echter de vaart erin te houden gaan we wel al met de volgende groepen van start, namelijk de JO13, MO13 en JO14 groep. Ook gaan we de seniorenteams bij de pilot betrekken door middel van het fluiten bij de jeugd op zaterdag. De afspraken met de teammanagers van deze groepen worden op dit moment gemaakt. De start van dit vervolg staat gepland in het weekend van 6 april. Benadrukt moet worden dat alle groepen dit seizoen of het komende seizoen aan de beurt gaan komen. We hopen daarom dat alle leden de noodzaak voelen om vrijwilligerswerk binnen vv Nieuwerkerk te doen! En dat het de normaalste zaak is dat je iets doet voor de vereniging waar jij of je kind een geweldige tijd beleeft!

Heb je vragen, schiet ons aan op de club of mail ons op jeugdvoorzitter@vvnieuwerkerk.nl.

Eerdere berichten vind je hier:

Vrijwilligersbeleid vv Nieuwerkerk

Het vrijwilligersbeleid, waar staan we?

Vrijwilligerscommissie: Het bestuur luidt de noodklok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *