Het vrijwilligersbeleid bij vv Nieuwerkerk, waar staan we?

Begin van dit seizoen hebben we vanuit het bestuur het aangepaste beleid met betrekking tot vrijwilligerswerk bij vv Nieuwerkerk gepresenteerd. Reden hiervoor is dat er op dit moment te weinig vrijwilligers actief zijn bij vv Nieuwerkerk en dat het werk dat wordt gedaan, door een te kleine groep vrijwilligers gebeurt. Daardoor blijven er taken liggen. Het bestuur wil daar iets aan gaan doen, door onder andere vrijwilligerswerk niet meer vrijblijvend te laten zijn voor leden van onze vereniging.

Met de opgerichte vrijwilligerscommissie hebben we de afgelopen maanden het beleid verder uitgewerkt. Dit heeft even geduurd, omdat de vrijwilligerscommissie grotendeels bestaat uit al actieve vrijwilligers en we dus onze beschikbare tijd moesten verdelen.

De volgende stap die we nu zetten is dat we een pilot zijn gestart met als doel ervaring op te doen met de uitvoering van dit beleid. De pilotgroep bestaat uit alle JO12 teams, inclusief de JO13-3 en JO13-4. In de pilot gaan we het volgende doen:

 • De teammanagers zorgen ervoor dat er 2 vrijwilligers komen uit hun team die ons komen helpen op zaterdag.
 • Iedere vrijwilliger komt 2x op een zaterdag gedurende 2 uur in de ochtend of in de middag.
 • De werkzaamheden waarop deze vrijwilligers worden ingezet zijn:
  • Commissiekamer en langs de velden (aanspreekpunt)
  • Achter de bar en in de kantine
 • Uitvoering is direct na de winterstop, tussen half januari en half maart.
 • Uiterlijk 9 december kunnen ouders zich vrijwillig aanmelden voor activiteiten, daarna worden ouders aangewezen.
 • Na afloop van de pilot plannen we een evaluatie met de vrijwilligerscommissie, de teammanagers en de betrokken vrijwilligers.
 • Bij succes breiden we bovenstaande werkzaamheden uit, en komen alle teams bij vv Nieuwerkerk aan de beurt.

Op dit moment zijn we de vrije blokken aan het vullen. De eerste ervaringen zijn dat dit met veel enthousiasme wordt opgepakt door de ouders in de pilotteams, iets waar we erg blij mee zijn! Daarnaast hebben zich ouders gemeld bij de Vrijwilligerscommissie om permanent vrijwilligerswerk te gaan doen bij onze vereniging. Hier zijn we uiteraard nog blijer mee!

Denk je na het lezen van dit artikel er ook over na om je beschikbaar te stellen voor vrijwilligerswerk bij vv Nieuwerkerk, meld je dan bij 1 van de leden van de Vrijwilligerscommissie!

Hein de Jong, Pascal Bek, Thijs Rotgans, Michiel Remeijer, Ralph Keijzer

C. Steinweg Handelsveem B.V.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *