Vrijwilligersbeleid vv Nieuwerkerk

Veel mensen beleven een groot plezier aan het voetballen bij vv Nieuwerkerk.

Niet alleen spelers maar ook ouders, grootouders en vrijwilligers beleven veel plezier aan onze vereniging. Vv Nieuwerkerk is een unieke vereniging! We zijn een vereniging waar je op hoog niveau kunt voetballen. Maar we zijn ook een dorpsclub, waar iedereen welkom is en waar iedereen zich thuis moet voelen en waar iedereen op zijn of haar niveau kan voetballen. De maatschappelijke functie die we hebben is groot. Dit is waardevol, zeker als we een samenleving zien, waarin individualisering, drukte en tegenstellingen toenemen.

vv Nieuwerkerk heeft op dit moment te weinig vrijwilligers om goed te functioneren

Er is een kleine groep die heel veel doet voor de vereniging, echter dit is niet meer vol te houden. Nieuwe vrijwilligers vinden is moeilijk. Met name in functies die niet iets met een team te maken hebben, zoals de bar, materialen, scheidsrechters en commissies. Wie goed kijkt ziet al de gevolgen. Dingen lopen niet soepel en sommige dingen verdwijnen omdat hier geen mensen voor zijn.

Het bestuur luidt dan ook de noodklok

Als de trend van steeds minder vrijwilligers zich blijft voortzetten hebben we straks nog 2 keuzes:

  1. We stoppen met een gedeelte van de activiteiten. Dat betekent bijvoorbeeld dat de bar niet altijd meer open is, er geen toernooien zijn en niet alle wedstrijden gespeeld kunnen worden omdat er geen vrijwilligers zijn om dit te organiseren of dat er geen materiaal of scheidsrechters zijn.
  2. Alle functies waar we geen vrijwilligers hebben worden een betaalde functie. Hiermee gaan we dan concurreren op een krappe arbeidsmarkt. Wat zou betekenen dat de contributies 2 tot 3 keer zo hoog worden.

Welke van de 2 keuzes er ook komt, onze vereniging zal hierdoor radicaal veranderen en haar unieke karakter en sfeer kwijtraken! Dit willen we niet!

We bevinden ons op dit moment in een brandend huis. Er hoeft nog maar weinig te gebeuren en een scenario zoals hierboven geschetst wordt werkelijkheid.

De komende maanden komen er maatregelen om het aantal vrijwilligers te gaan vergroten.

Hierbij ontkomen we er niet aan dat we leden of ouders gaan verplichten zich in te zetten als vrijwilliger. Uiteindelijke doel is om een cultuur te krijgen binnen vv Nieuwerkerk waarin het heel normaal is dat iedereen vrijwilligerswerk doet. Hiervoor worden de volgende activiteiten opgestart:

  1. Er komt een vrijwilligerscommissie. Deze commissie gaat inventariseren waar de nood het grootst is en wat er nodig is om dit in te vullen.
  2. Het beleid rondom vrijwilligers wordt door deze commissie verder beschreven en uitgevoerd.
  3. De eerste actie die we gaan uitvoeren is het aanstellen van teammanagers. Naast een trainer en leider moet ieder team een teammanager hebben. Deze teammanager is aanspreekpunt voor de vrijwilligerscommissie. Zonder een teammanager kan er niet worden gevoetbald.

Dit bericht is geen leuk bericht maar wel noodzakelijk. We willen het unieke van onze vereniging in stand houden. En we willen onze vereniging verder ontwikkelen. Lees je dit bericht en ben je nu al bereid om als vrijwilliger iets te gaan doen binnen vv Nieuwerkerk, dan kun je je altijd aanmelden bij 1 van de bestuursleden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *