Club van 50/Vrienden vv Nieuwerkerk

Aad Boeters stopt als verantwoordelijke van de club van 50/vrienden vv Nieuwerkerk.

Het is wellicht goed om allereerst de Vrienden van VVN / Club van 50 bij u te introduceren. Er zijn op dit moment zo’n 50 mensen die jaarlijks een bedrag van  € 50,– afdragen om een aantal belangrijke voorzieningen binnen de vereniging te financieren. De achterliggende jaren is veel geld van de Vrienden van VVN geïnvesteerd in zaken waar iedereen binnen de vereniging wat heeft. De toiletten zijn gerestaureerd, er is een nieuw plafond in de kantine geplaatst, we hebben de cv-ketel voor de kleedkamers vervangen en een nieuw kassasysteem aangeschaft. Er is er nog heel veel meer op te noemen dat in de loop der jaren is gedaan vanuit het geld van de Vrienden van VVN. Tot voor kort werd de Club van 50 geleid door Aad Boeters

“Hierbij wil ik u informeren dat ik mijn werkzaamheden voor De vrienden van VV Nieuwerkerk (ook bekend als de Club van 50) ga beëindigen. Ik heb dit ruim zes jaar lang met plezier gedaan, maar het is goed dat iemand dit nu van mij overneemt. Rob de Bruijn, u wel bekend, is bereid gevonden mijn activiteiten vanaf heden voort te zetten.

Ik wens hem daar veel succes bij en hoop dat hij in de toekomst ook op uw bijdrage mag blijven rekenen.

Met vriendelijke groeten, Aad Boeters”

Namens het bestuur bedanken wij Aad Boeters voor zijn jarenlange inzet voor de Club van 50.

Onder zijn leiding en uw inbreng als lid van de club van 50 zijn belangrijke aankopen voor de club verwezenlijkt zoals o.a. wasmachines en een nieuw kassasysteem.

De club van 50 is een apart orgaan en staat los van het verenigingsbeleid. Dankzij uw bijdrage blijven wij in staat de vereniging te helpen bij investeringen die niet uit de normale exploitatie kunnen worden gedekt. Uitgangspunt hierbij blijft dat dit niet één elftal maar de gehele vereniging ten goede moet komen.

Draagt u de vereniging ook een warm hart toe en wilt u toetreden tot de club van 50 met een eervolle vermelding op het bord van de Club van 50 in de kantine? Neemt u dan contact op met Rob de Bruijn
U kunt ook een bedrag van € 50,– over maken op: ‘Vrienden van vv Nieuwerkerk’ IBAN nummer: NL92RABO 039 62 10 031 o.v.v.: bijdrage Vrienden van VVN 2023-2024. Wilt u in dat geval bij de betaling ook a.u.b. uw adres vermelden. Op dat moment bent u toegetreden tot de gezelschap van de Vrienden van vv Nieuwerkerk en daar zijn we heel blij mee.

Vriendelijke en sportieve groet, Rob de Bruijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *