Corona protocol update 15-10-2020

CORONA PROTOCOL UPDATE 15-10-2020

Na de laatste persconferentie van de regering m.b.t. het Corona virus zijn wij wederom genoodzaakt een aantal wijzigingen door te voeren.
Er is ons alles aan gelegen geweest trainingen en wedstrijden door te laten gaan, de kantine open te houden en bezoekers toe te laten op ons Sportpark. Allerlei maatregelen zijn genomen om het Corona virus buiten de deur te houden. De nationale ontwikkelingen zijn echter van dien aard dat de regering wederom heeft moeten ingrijpen en extra maatregelen heeft genomen.

Eigenlijk gaan we m.i.v. 14 oktober 22.00 uur tot tenminste 11 november as. terug naar de situatie die voor ons in mei jl. ook gold.
De regering heeft besloten dat alle competities dus zowel van de jeugd als de senioren vanaf bovenstaande datum worden stopgezet.

Trainingen van de jeugd t/m O19 kunnen door blijven gaan volgens de regels zoals die voorheen van toepassing waren (zie verder bij “de regels voor het gehele sportpark”)
Als club is er besloten de trainingen voor de seniorenteams stop te zetten. Dit vanwege alle restricties die daaraan verbonden zijn.

Over de leeftijdsgrens die gesteld is om in teamverband te mogen trainen is wel wat verwarring ontstaan aangezien de KNVB (O19) en de Rijksoverheid (t/m 17 jaar ofwel O18) hierin niet eensluidend zijn.
Na overleg met de KNVB hebben wij het standpunt van diezelfde KNVB ingenomen.
Gezien de tegenstrijdigheid tussen het uitgangspunt van de KNVB en de Rijksoverheid zou dit in de nabije toekomst nog kunnen wijzigen. Zodra dit gebeurt zullen wij de nieuwe info wederom op onze site plaatsen. 

Hoe spijtig wij dit ook vinden en hoe wij de impact voor ons vereniging ook vrezen, de verantwoordelijkheid ligt bij een ieder van ons.

Houd je a.u.b. aan de onderstaande condities:

 • Begin je warming up door op de fiets te komen.
 • Houd je aan de verplichte looproutes.
 • Toegang tot het complex alleen via het Hoofdtoegangshek. Ingang aan zwembad/hockey zijde is afgesloten. Parkeren dient wel aan de zwembad/hockey zijde te gebeuren waarna gemakkelijk omgelopen kan worden naar de Hoofdingang.
 • Was thuis voor vertrek nog je handen en ga nog even naar het toilet.
 • Heb je klachten? Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak? Blijf thuis en laat je testen.
 • Vermijd zoveel mogelijk de drukte.
 • Bezoekers / ouders / verzorgers zijn niet welkom op ons sportpark.
 • Schud geen handen
 • Op het gehele sportpark geldt voor stafleden van 18 jaar of ouder (behalve tot kinderen in de leeftijdscategorie t/m 12 jaar) de 1,5 meter afstandsregel.
 • Op interne locaties zullen er mogelijkheden zijn om je handen te desinfecteren.
 • De kantine en de Beltona winkel zijn gesloten!
 • Er mogen maximaal 4 stafleden per team het sportpark betreden.
 • Advies voor de stafleden is om buiten het veld een mondkapje te dragen.
 • Toiletten zijn alleen beschikbaar in het “nieuwe gebouw.” Er mogen niet meer dan twee personen tegelijk de toiletgroep betreden. Houd hier rekening mee a.u.b.
 • Kleedkamers / douches kunnen NIET worden gebruikt.

  Let op!
  De regels voor het gehele sportpark zijn als volgt:

  Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je tot niemand afstand te houden. En iedereen mag in principe dichter dan 1,5 m bij jou komen. Omkleden doe je thuis, net als douchen.
  Ben je ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar? Dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 m tot mensen van 18 jaar en ouder. Omkleden doe je thuis, net als douchen.
  Ben je 18 jaar of ouder? Dan moet je tot iedereen behalve kinderen t/m 12 jaar een afstand van minstens
  1,5 m in acht nemen. Omkleden doe je thuis, net als douchen.

Wij kunnen niet genoeg benadrukken dat de naleving van deze condities onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is.
Met elkaar bepalen we wanneer er weer wat meer vrijheden worden verkregen zoals het spelen van wedstrijden.

Kunnen we hierbij op jou rekenen?

Het Bestuur