Corona protocol

CORONA PROTOCOL m.i.v. 21-09-2020

Na de laatste persconferentie van de regering m.b.t. het Corona virus en evaluatie van de afgelopen voetbaldagen hebben wij besloten een aantal wijzigingen door te voeren. Dit om de veiligheid van onze leden en de bezoekers aan ons sportpark verder proberen te borgen.
De discussie omtrent de noodzaak van Corona maatregelen wordt breed binnen Nederland en dus ook binnen onze vereniging gevoerd. Een ieder staat het vanzelfsprekend vrij hierover zijn eigen gedachten te hebben.
Als Bestuur van voetbalvereniging Nieuwerkerk hebben wij een verantwoordelijkheid richting onze leden en richting de bestuurders van de K.N.V.B. en de Gemeente Zuidplas.
Deze verantwoordelijkheid nemen wij door de opgestelde protocollen ten uitvoer te brengen. Onderstaand de condities waaronder wij mogen trainen/wedstrijden spelen en onze kantine mogen runnen.

Wij doen een dringend beroep op een ieder zich ook te houden aan de condities zoals hieronder gesteld.
Voorkomen kunnen we eventuele besmettingen niet maar de kans op een uitbraak met alle gevolgen van dien waaronder het sluiten van het park gedurende tenminste 14 dagen willen we met man en macht zien te voorkomen. Hierbij aan iedere bezoeker van ons sportpark, leden of toeschouwer het nadrukkelijke verzoek om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen.

Onderstaand de condities:

 • Begin je warming up door op de fiets te komen.
 • Houd je aan de verplichte looproutes.
 • Was thuis voor vertrek nog even je handen en ga nog even naar het toilet.
 • Heb je klachten? Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak? Blijf thuis en laat je testen.
 • Vermijd zoveel mogelijk de drukte.
 • Het uitdrukkelijke verzoek aan onze leden en de spelers van tegenstanders om zich te laten vergezellen door maximaal één ouder/verzorger. Ook de UIT spelende VVN teams doen er verstandig aan zich hieraan te houden.
 • Schud geen handen
 • Oefenwedstrijden worden m.i.v. 23 september niet meer gespeeld. Uitzonderingen hierop zijn niet mogelijk.
 • Op het gehele sportpark (dus ook in de kantine) geldt voor mensen ouder dan 18 jaar buiten het veld de 1,5 meter afstandsregel.
 • Op diverse interne locaties zullen er mogelijkheden zijn om uw handen te desinfecteren.
 • Onze kantine is open! Er zijn 50 zitplaatsen aanwezig. Voorts zijn er op ons terras twee prachtige pagode tenten geplaatst met alleen zitplaatsen. U bent van harte uitgenodigd een consumptie te nuttigen.
  Staand consumpties nuttigen behoort niet tot de mogelijkheden. U zal worden gevraagd dit buiten op 1,5 m afstand t.o.v. anderen te doen.
  Wij vragen u net als in andere (horeca) gelegenheden in de commissiekamer en de kantine / terras een Corona checklist in te vullen. Deze kunt u ter bescherming van uw persoonlijke gegevens vervolgens deponeren in de dozen die bij de betreffende locatie staan. De ingevulde formulieren zullen na 14 dagen worden vernietigd.
  Let a.u.b. nog wel goed op de verplicht te gebruiken in- en uitgang.
  Dit om ook hier de geldende 1,5 meter afstandsregel te kunnen handhaven.
  De toiletten kunnen gewoon gebruikt worden. Er mogen echter niet meer dan twee personen tegelijk de toiletgroep betreden. Houd hier rekening mee a.u.b.
 • Op ons terras zijn ook alleen zitplaatsen beschikbaar. Laten we hopen dat een plaatsje in de zon in het najaar nog tot de mogelijkheden behoort.
 • Om de bezoekers zoveel mogelijk te spreiden zijn er inmiddels twee pagode tenten geplaatst waar eveneens consumpties verkrijgbaar zijn. Hier zijn net als in de kantine alleen zitplaatsen aanwezig.
 • Kleedkamers / douches kunnen gebruikt worden met uitzondering van de
  leeftijdscategorieën O8 t/m O12. Dit in tegenstelling tot onze eerdere berichtgeving.  Met betrekking tot het maximaal aantal mensen in een kleedkamer ligt de verantwoordelijkheid bij de begeleiding en (afhankelijk van de leeftijdscategorie) bij spelers. Het gebruik van meerdere kleedkamers per team of het werken met tijdszones waarop douches gebruikt kunnen worden is gezien het grote aantal spelende leden geen optie gebleken.   
  Let op!
  De regels voor het gehele sportpark zijn als volgt:

  Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je tot niemand afstand te houden. En iedereen mag in principe dichter dan 1,5 m bij jou komen. Omkleden doe je thuis, net als douchen.
  Ben je ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar? Dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 m tot mensen van 18 jaar en ouder.
  Ben je 18 jaar of ouder? Dan moet je tot iedereen behalve kinderen t/m 12 jaar een afstand van minstens
  1,5 m in acht nemen.
 • Ongeacht of dit een vriendschappelijke, beker of competitiewedstrijd betreft dient ieder thuisspelend VVN team een steward te leveren die zich bij het wedstrijdsecretariaat kan melden.
  Deze steward zal toezien op het naleven van de gestelde Corona condities. Hij/zij zal herkenbaar zijn aan het in de commissiekamer uitgereikte gele hesje met daarop de tekst “steward.”
  Hierbij het uitdrukkelijke verzoek mensen aan te spreken op hun eigen verantwoording maar conflicten te vermijden. Na afloop van de gespeelde wedstrijd kan de vrijwilliger het hesje weer in de commissiekamer inleveren.

De naleving van deze condities is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Stewards en andere bij de vereniging betrokken mensen kunnen u aanspreken op de naleving van het bovenstaande. In het kader van onze sport rekenen wij erop dat u hen ook sportief en inlevend tegemoet zult treden.
Kunnen we hierbij ook op u rekenen?

Het Bestuur