CORONA UPDATE

VOETBALACTIVITEITEN EN CORONA

De aanleg / renovatie van de vier nieuwe velden op ons sportpark vordert gestaag. Toch zijn de werkzaamheden zeker nog niet afgerond. Met de aanpak van een dergelijk groot project zitten zaken soms mee en dan weer een keer  tegen. Ook de weersomstandigheden spelen hierbij vanzelfsprekend een rol.
Calamiteiten daargelaten zullen eind september alle velden incl. de boardingsvelden speelklaar zijn. Omtrent de officiële opening zullen wij u binnenkort informeren.

Er zullen de komende weken gelukkig weer diverse wedstrijden gespeeld kunnen gaan worden. Gezien de te verwachten hectiek die dit met zich mee zal brengen hebben we er voor gekozen het toegangshek van de Hoofdingang vanaf dinsdag 25 augustus weer open te stellen. Dit betekent ook dat fietsen weer binnen de hekken gestald kunnen worden. Nog niet alle rijplaten, hekken, zand e.d. zijn verwijderd dus houd hier a.u.b. rekening mee bij het betreden van het park.

Aangezien er nog diverse materialen en hekken op de parkeerplaats bij de Hoofdingang staan zullen auto’s nog steeds aan de zwembadkant moeten worden geparkeerd.

De discussie omtrent de noodzaak van Corona maatregelen wordt breed binnen Nederland en dus ook binnen onze vereniging gevoerd. Een ieder staat het vanzelfsprekend vrij hierover zijn eigen gedachten te hebben.
Als Bestuur van voetbalvereniging Nieuwerkerk hebben wij een verantwoordelijkheid richting onze leden en richting de bestuurders van de K.N.V.B. en de Gemeente Zuidplas.
Deze verantwoordelijkheid nemen wij door de opgestelde protocollen ten uitvoer te brengen. Onderstaand de condities waaronder wij mogen trainen/wedstrijden spelen en onze kantine mogen runnen.

Wij doen een dringend beroep op een ieder zich ook te houden aan de condities zoals hieronder gesteld.
Voorkomen kunnen we eventuele besmettingen niet maar de kans op een uitbraak met alle gevolgen van dien waaronder het sluiten van het park gedurende tenminste 14 dagen willen we met man en macht zien te voorkomen. Hierbij aan iedere bezoeker van ons sportpark, leden of toeschouwer het nadrukkelijke verzoek om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen.

Onderstaand de condities:

 • Begin je warming up door op de fiets te komen.
 • Houd je aan de verplichte looproutes.
 • Was thuis voor vertrek nog even je handen en ga nog even naar het toilet.
 • Heb je klachten? Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak? Blijf thuis en laat je testen.
 • Vermijd zoveel mogelijk de drukte.
 • Schud geen handen
 • Op het gehele sportpark (dus ook in de kantine) geldt voor mensen ouder dan 18 jaar buiten het veld de 1,5 meter afstandsregel.
 • Op diverse interne locaties zullen er mogelijkheden zijn om uw handen te desinfecteren.
 • Onze kantine is open! U bent van harte uitgenodigd een consumptie te nuttigen. Hiervoor vragen wij u net als in andere (horeca) gelegenheden in de commissiekamer en de kantine / terras vanaf zaterdag 29 augustus as. een Corona checklist in te vullen. Deze kunt u ter bescherming van uw persoonlijke gegevens vervolgens deponeren in de dozen die bij de betreffende locatie staan. De ingevulde formulieren zullen na 14 dagen worden vernietigd.
  Let a.u.b. nog wel goed op de verplicht te gebruiken in- en uitgang. Dit om ook hier de geldende 1,5 meter afstandsregel te kunnen handhaven.
  De toiletten kunnen gewoon gebruikt worden. Er mogen echter niet meer dan twee personen tegelijk de toiletgroep betreden. Houd hier rekening mee a.u.b.
 • Op ons terras zijn ook alleen zitplaatsen beschikbaar. Laten we hopen dat een plaatsje in de zon in het najaar nog tot de mogelijkheden behoort.
 • Kleedkamers / douches kunnen gebruikt worden. Hierbij is vooralsnog gekozen om geen groepen uit te sluiten of een maximaal aantal mensen tot een kleedkamer toe te laten maar de verantwoordelijkheid bij de begeleiding en (afhankelijk van de leeftijdscategorie) bij spelers te laten. Het gebruik van meerdere kleedkamers per team of het werken met tijdszones waarop douches gebruikt kunnen worden is gezien het grote aantal spelende leden geen optie gebleken.   
  Let op!

  Ook in de kleedkamer / douches gelden de regels zoals opgesteld voor het gehele sportpark:

  Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je tot niemand afstand te houden. En iedereen mag in principe dichter dan 1,5 m bij jou komen.
  Ben je ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar? Dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 m tot mensen van 18 jaar en ouder.
  Ben je 18 jaar of ouder? Dan moet je tot iedereen behalve kinderen t/m 12 jaar een afstand van minstens
  1,5 m in acht nemen.
 • Ongeacht of dit een vriendschappelijke, beker of competitiewedstrijd betreft dient ieder
  thuisspelend VVN team een steward te leveren die zich bij het wedstrijdsecretariaat kan melden.
  Deze steward zal toezien op het naleven van de gestelde Corona condities. Hij/zij zal herkenbaar zijn aan het in de commissiekamer uitgereikte gele hesje met daarop de tekst “steward.”
  Hierbij het uitdrukkelijke verzoek mensen aan te spreken op hun eigen verantwoording maar conflicten te vermijden. Na afloop van de gespeelde wedstrijd kan de vrijwilliger het hesje weer in de commissiekamer

De naleving van deze condities is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Kunnen we daarbij ook op u rekenen?

Het Bestuur