Uw en onze verantwoordelijkheid

Het is geweldig te zien hoe de jongste jeugd vol enthousiasme iedere week hun geliefde spelletje beoefend.
Niets zo mooi als jonge kinderen die voor het oog niet gehinderd door de impact van de wereldwijde Corona problematiek lachend en spelend op de velden tekeer kunnen gaan. Het doet ons goed, die lachende gezichten.

Intern bespreken wij periodiek van overheidswege gewijzigde Coronamaatregelen en de gevolgen die dat voor onze organisatie heeft. Dit gevolgd door een evaluatiemoment. Het betreft hier met name de organisatie en het toezien op naleving van de regels binnen het Sportpark.

Buiten het Sportpark gelden vanzelfsprekend ook de regels die door de overheid zijn vastgesteld. Alhoewel wij altijd bereid zijn daarover mee te denken is de naleving daarvan een ieders eigen verantwoordelijkheid.
Vanuit de Politie Zuidplas is ons persoonlijk en zeer nadrukkelijk gevraagd u te verzoeken op het parkeerterrein niet samen te scholen. Houd onderling 1,5 meter afstand en vertrek zo snel mogelijk nadat u uw kind heeft opgehaald dan wel, heeft afgezet.
Hanteert u a.u.b. zo veel mogelijk het zgn. “kiss and ride” principe.

Twigt Trucks

Aangezien er nu geregeld opstoppingen ontstaan op het parkeerterrein die soms zelfs tot onenigheden leiden nogmaals het verzoek om zoveel mogelijk op de fiets naar de vereniging te komen. Het vormt voor uw kind gelijk een goede warming up.
Kunt u echt niet anders dan met de auto komen parkeer deze dan even op de parkeerplaats bij het zwembad en loop tussendoor via het verlichte “parkpaadje” dat parallel loopt aan de parkeerplaats naar de vereniging.
U doet zo gelijk de, in deze tijd soms zo gemiste frisse neus op en het kost slechts 5 minuten tijd.

Wij geloven in een positieve benadering om u dit kenbaar te maken en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. De politie heeft ons laten weten de komende tijd toe te zien op een vlotte doorstroming van het verkeer en geen samenscholing te zullen toestaan voor het toegangshek.
Zij zullen mensen die wel samenscholen aanspreken en als laatste middel, beboeten.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat zij bij ons geen werk hebben en zich elders kunnen inzetten.

Door een beetje met elkaar mee te denken moet dat toch lukken?

Bedankt voor uw medewerking!

Het Bestuur