Obligaties voor de nieuwbouw

Obligaties voor de nieuwbouw, iets voor u?

 

 

Obligatielening voor Nieuwbouw VV Nieuwerkerk ( update 20 juni 2015)

VV Nieuwerkerk is een zeer grote vereniging van ongeveer 1.750 leden waarvan 1.000 jeugdleden.

Bij zo’n vereniging hoort een passende accommodatie, zowel qua grootte als kwalitatief.

Dat is op dit moment niet zo. We hebben bij VV Nieuwerkerk een nijpend tekort aan kleedkamers, een scheidsrechterslokaal en vergaderlokalen voor commissies en trainers. 

Zeker als binnenkort de portocabine kleedkamers en de portocabine bespreekhok van de gemeente weg moeten. Ook is er een grote behoefte aan een groter secretariaat en administratieruimte.

Het bestuur wil daarom graag gaan bouwen.

Inmiddels hebben wij van een 30 jarige borg van € 400.000,- van de Stichting Waarborgfonds Sport samen met de Gemeente Zuidplas. Rabo gaat hiermee akkoord. Ook de toekomst is doorgenomen met de Rabobank.

We hebben alleen, naast de eigen middelen en een hypotheek die we kunnen afsluiten bij de Rabobank, nog een tekort.

We moeten als vereniging zelf nog € 160.000 euro bij elkaar krijgen. Dat wil c.q. is een eis  van de Stichting Waarborgfonds Sport. Dat mag met obligaties en acties.

Naast de komende inzamelacties voor de nieuwbouw vragen wij aan u leden, sponsoren, andere personen en bedrijven om mee te doen in een obligatielening voor de nieuwbouw bij VV Nieuwerkerk.

Op 5 mei 2015 zijn wij gestart met de obligatielening. Wij denken dat het rentepercentage dat wij u bieden aantrekkelijker is dan op een gangbare spaarrekening.

Jeugd-acties komen er in september. Enige acties hebben we al gehad en we doen dus ook de obligatieleningen.

Nogmaals wij moeten aan de € 160.000,- komen dat is een voorwaarde van de Stichting Waarborgfonds Sport anders is aan de voorwaarden van de borg niet voldaan.

Op dit moment (28 juli 2015) hebben we € 143.000,- aan obligatieleningen en d.m.v. giften, acties en sparen: € 55.000,- ontvangen.  Mooie bedragen maar nog niet voldoende. U kunt ons helpen ! Méér bij elkaar krijgen dan de 160.000,- is mogelijk dan nemen we een lagere hypotheek.

Voor de obligatielening geven wij u een ruim hoger rentepercentage dan u nu bij uw hypotheek/spaarbank kunt krijgen.

De obligaties bestaan uit coupons van:

–        vanaf € 250, –                       met een rentepercentage van 2,00 % per jaar

–        vanaf € 500, –                       met een rentepercentage van 2,25 % per jaar

–        vanaf € 1.000, –                    met een rentepercentage van 2,50 % per jaar

–        vanaf € 5.000, –                    met een rentepercentage van 3,00 % per jaar

–        vanaf € 10.000, –                  met een rentepercentage van 3,50 % per jaar

Vanaf het moment van storting op onze rekening gaat uw rente in en wordt jaarlijks op 1 januari uitgekeerd. De looptijd van de obligaties is tot 31-12-2026.

Vanaf 5 mei 2015 tot 31-12-2016 krijgt u op 31-12-2015 en 31-12-2016 alleen uw rente uitgekeerd.

Vanaf 31-12-2017 kunt u meedoen om uitgeloot te worden om, naast de rente die u ontvangt, uw inleg terug te krijgen. U geeft dit aan op het inschrijfformulier.

Vanaf 31-12-2017 tot en met 31-12-2026 wordt per jaar één tiende van het totaal aantal leningen afgelost. Zodat op 31-12-2026 alle uitgegeven obligaties zijn afgelost.

U kunt ook aangeven dat u niet tussentijds, maar alleen aan het einde van de looptijd op 31-12-2026, uw inleg terug wilt hebben.

Indien er bijzondere calamiteiten zijn (bijvoorbeeld: overlijden obligatiehouder of de nieuwbouw gaat niet door) dan krijgt u, of uw naasten c.q. nabestaanden, de inleg inclusief rente terug.  

Wanneer wij middels acties en de obligatieleningen het bedrag bij elkaar hebben, gaan we met de bouw starten. Uiteraard na goedkeuring van de Algemene ledenvergadering.

Als bijlagen ziet u een twee PDF bestanden: een inschrijfformulier en de regelementen.

Op zaterdag kunt u het formulier (dat door u wordt ondertekend) ook verkrijgen bij het secretariaat c.q. René Vis.

Wij, het bestuur, zouden het zeer op prijs stellen als u meedoet met de obligatielening, zodat de zeer gewenste nieuwbouw er snel komt.

 

Het Bestuur

Indien u nog vragen heeft, kunt u hiervoor terecht bij het secretariaat op de club of

bestuurslid: Rob de Bruijn, telefoon: 06-24654328 of email: robdebruijn@ziggo.nl

 

Bijlagen (klik er op):

 1.  inschrijfformulier obligatielening vv Nieuwerkerk

 2. Regelementen Obligatielening vv Nieuwerkerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *