LOCKDOWN SALE

LOCKDOWN SALE –    VV NIEUWERKERK

Beste sportvrienden & supporters,

Onze gedachten dwalen geregeld af naar een moment dat ons sportpark vol met spelers en bezoekers stond.
Een moment waarop ons eerste elftal weer sportief van zich liet horen en we als echte “voetbalkenners” na afloop in het supportershome, de kantine of lekker langs de velden met een drankje in onze handen onze voetbalwijsheden deelden.

Brasserij De Berg

Helaas zal het voorlopig bij gedachten blijven aangezien de ontwikkelingen van het COVID-19 virus zeker nog niet duiden op een versoepeling van de van overheidswege genomen maatregelen.
Dat is voor jullie als voetballers, supporters en alle bij onze voetbalvereniging betrokken mensen vanzelfsprekend zeer vervelend. In het perspectief bezien van degenen die direct of indirect door het virus zijn getroffen valt e.e.a. natuurlijk volledig in het niet.
Wij wensen een ieder die hiermee te maken heeft, of heeft gehad, heel veel sterkte.
De uitbraak van COVID-19 heeft voor onze voetbalvereniging naast sportieve ook andere consequenties. Zo zullen de deuren van onze kantine voorlopig niet mogen worden geopend. Naast het gemis van sociale contacten en deze voor onze club belangrijke inkomstenbron zal dit betekenen dat we met ingekochte voorraden blijven zitten.

Hierop anticiperend is besloten een zgn. “LOCKDOWN SALE” voor de kantinevoorraad te houden.

Door nu reeds de goederen aan geïnteresseerden aan te bieden voorkomen we dat wij deze op termijn zouden moeten weggooien hetgeen een behoorlijke kostenpost voor de vereniging zou betekenen.

“Grootverpakking artikelen” worden aangeboden tegen zeer interessante prijzen.

Door een grootverpakking drankjes o.i.d. aan te schaffen heb je niet alleen een financieel voordeel maar help je daarnaast nog eens de club.
Let wel: OP=OP (zodra er géén of onvoldoende voorraad van een artikel is wordt dat bovenin het laatst scherm waarop je kunt betalen getoond. Daar kan je de bestelhoeveelheid eventueel nog aanpassen.

De digitaal via de webshop bestelde artikelen kan je binnen het door jou gekozen tijdvak van een half uur op maandagavond of zaterdagmiddag veilig en wel afhalen bij het toegangshek van de Hoofdingang.

Bestellen kan je door te klikken op    –>                  LOCKDOWN SALE

Alle producten en de afhaalmogelijkheden kan je ook vinden op de vv Nieuwerkerk site onder het tabblad “shop”.

Voor je aankoop willen wij je alvast hartelijk danken. Blijf gezond, wees solidair en kijk naar elkaar om!