Dikke pluim voor Gemeente Zuidplas

Een dikke pluim voor de gemeente Zuidplas.

De renovatie van onze velden.

Onze leden zijn wekelijks op de hoogte gehouden over de voortgang van de renovatie van de velden 1, 3, 6 en de aanleg van het nieuwe veld 7.  Beide (top)fotografen, Corinne en Jolanda, hebben de  renovatie nauwlettend gevolgd en zichtbaar gemaakt wat er allemaal gebeurde bij v.v. Nieuwerkerk. Het was een enorme klus met vele tonnen zand, duizenden meters prachtig nieuw kunstgras waarop vele tonnen infill zijn verstrooid. De renovatie ligt keurig op schema en zal zeer binnenkort worden afgerond.

Onze vereniging beschikt dan over:
6 kunstgrasvelden en 1 veld met gewoon gras. Dat lijkt luxe – en dat is het in feite ook – maar wel een noodzakelijk luxe gezien het grote aantal (jeugd)leden dat onze vereniging telt.

Een dikke pluim.

Het bovenstaande zou niet mogelijk zijn geweest zonder de grote inzet en betrokkenheid die de gemeente Zuidplas ten toon heeft gespreid.
De gemeenteraad, het college van Burgemeester en Wethouders en in het bijzonder de wethouder van Sport, hebben hun volle medewerking verleend en alle nodige middelen ter beschikking gesteld om deze renovatie en vernieuwing te realiseren.

Vandaar dat wij hen vanaf deze plaats:
Een hele dikke pluim willen geven!

Namens onze leden kunnen en willen wij u van harte hiervoor bedanken. En bij deze dank en pluim willen we zeker ook de (beleids) ambtenaren betrekken, want ook zij hebben vanaf het allereerste begin met het bestuur gesproken, meegedacht, ondersteuning en advies gegeven. Ook daarvoor hulde en dank.

Boardingveldjes 

In de tijd dat alle (financiële) voorbereidingen werden getroffen voor deze renovatie, heeft een aantal (bestuurs) leden zich ingezet om mogelijkheden te bieden aan onze (jongste) leden waardoor ze het voetbalspel nog meer kunnen beoefenen,  Door de opbrengst van de verschillende acties én ook hier de medewerking van de gemeente Zuidplas, worden er boardingveldjes gerealiseerd op het stuk tussen de kantine en de muziekschool. Dit is echt een hele mooie aanvulling waar we dan ook erg blij mee zijn. En waarvan we nu al weten dat deze zeer intensief gebruikt zullen gaan worden.

Tot slot

Het bestuur hoopt van harte – na alle zorgen en sores die Corona ons allemaal heeft gebracht – dat  we komend voetbalseizoen volop kunnen genieten van alle vernieuwing.
Daarbij gaan we er van uit – en in feite moet dat vanzelfsprekend zijn voor ons allemaal – dat er  zorgvuldig en op de juiste wijze wordt omgegaan met de velden en de veldjes en alles wat daarbij hoort!

Het bestuur van v.v. Nieuwerkerk

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *