Corona en trainen, hoe nu verder?

Nieuwerkerk aan den IJssel, 8 mei 2020

Beste voetbalvrienden,

Jeugdspelers tot en met 18 jaar kregen vanaf 29 april weer de gelegenheid om te gaan sporten. Als vereniging hebben wij alles op alles gezet om dit voor de jongste jeugd tot en met 12 jaar in relatief kort tijdsbestek en binnen de gestelde normen van veiligheid te realiseren.  Mede afhankelijk van het verloop van deze trainingen zouden trainingen voor spelers van 13 jaar tot en met de leeftijd van 18 jaar volgen.
De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan in positieve zin snel.
De regering heeft  jl. woensdag bekend gemaakt dat ook voetballers ouder dan 18 jaar vanaf as. maandag weer voor trainingen het veld op zouden mogen. Dit uiteraard met daaraan een aantal strikte voorwaarden verbonden.

Aangezien dit organisatorisch voor onze grote vereniging nogal wat inhoudt zijn wij momenteel achter de schermen druk bezig de mogelijkheden te bekijken. Dit in goed overleg met de Gemeente en Team Bevolkingszorg (TBZ) waarin o.a. zaken als veiligheid, logistiek, spreiding, beschikbare stewards/  begeleiders te bespreken onderwerpen zijn.

Zodra wij hierin een standpunt hebben ingenomen en een eventueel te bewandelen route hebben bepaald zullen wij dit direct via onze site met jullie delen.

Het Sportpark zal, met inachtneming van het goedgekeurde protocol, vooralsnog alleen voor trainingen van de jongste jeugd toegankelijk zijn.

Met sportieve  groet,

Het bestuur