Wedstrijdinfo

query_vars[‘wedstrijdcode’]))
{
$wedstrijdcode = $wp_query->query_vars[‘wedstrijdcode’];
}
require_once “wedstrijdinfo.php”;
?>