Openstaande contributies: spelers geblokkeerd en geen overschrijving mogelijk

Het seizoen 2021-2022 nadert het einde. Van een klein aantal leden staat er nog een te betalen bedrag aan contributies open. Zij hebben al verschillende verzoeken gekregen om hun financiele verplichting na te komen. Zo lang hier niet aan wordt voldaan, zal vanaf heden een spel- en trainingsverbod gelden. In Sportlink zal dan de spelactiviteit worden geblokkeerd. Dit betekent dat er dan niet getraind en wedstrijden gespeeld kan worden. Ook is er dan sprake van een financiële blokkade. Overschrijving naar een andere vereniging is dan niet mogelijk. Deze spel- en financiele blokkades blijven ook van kracht in het nieuwe seizoen 2022-2023 totdat aan de financiele verplichtingen richting VVN voldaan is.

Het herhaaldelijk aanmanen kost veel onnodige energie van onze zeer schaarse vrijwilligers. Kom uw verplichting aan VVN na!

Betalingsregeling
Indien er problemen zijn m.b.t. de betaling van uw contributie neem dan contact op met onze penningmeester Tanco Mulderij via administratie@vvnieuwerkerk.nl of 06-53139139.

Incasso
Om het de vereniging en uzelf wat makkelijker te maken en te voorkomen dat de contributiebetaling wordt vergeten, kunt u ons ook machtigen om over te gaan op automatische incasso. Dit kan door te e-mailen naar: administratie@vvnieuwerkerk.nl

Namens het bestuur van vv Nieuwerkerk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *