Corona update 9-12: De kantine en alle kleedkamers zijn vanaf nu gesloten

Afgelopen weekend is er een controle geweest bij vv Nieuwerkerk door de gemeente Zuidplas op naleving van de door de overheid opgelegde Coronamaatregelen. Ondanks onze inspanningen om deze maatregelen na te leven, zijn deze door de Gemeente Zuidplas als onvoldoende bevonden. Hierop is er een officiële waarschuwing gekomen in de vorm van een beschikking, met daarin opgenomen een dwangsom bij herhaling van een overtreding. Bij een herhaalde overtreding volgt een hoge boete van minimaal 5.000 Euro.

Om te voorkomen dat we als vereniging in herhaling vallen en we het risico op deze dwangsom zo klein mogelijk willen houden, hebben we als bestuur besloten dat we de volgende maatregelen nemen:– Alle wedstrijden op ons complex gaan door– Publiek is niet toegestaan, alleen de begeleiding van de teams is welkom op het sportpark– De kantine, de kleedkamers en de winkel zijn dicht– De commissiekamer en de toiletten zijn open. Personen ouder dan 12 jaar kunnen deze alleen betreden met mondkapje op.Deze maatregelen gaan per direct in en gelden tot nader orde. Als bestuur betreuren we het dat we deze maatregelen moeten nemen. De maatregelen hebben we genomen omdat we als bestuur van mening zijn dat we de huidige door de overheid opgelegde Coronamaatregelen niet afdoende kunnen handhaven.Dit betekent dat alle scheidsrechters en spelers, zowel de thuis als de bezoekende teams, in wedstrijdtenue naar de vereniging moeten komen en er geen gelegenheid is tot omkleden!

             TMR                    Brasserij De Berg