Algemene ledenvergadering.

Het bestuur van vv Nieuwerkerk nodigt al haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden in de kantine op

woensdag 27 oktober 2021. Aanvang 19.30u.

 1. Opening
 2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering (2019)
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag seniorencommissie.
 6. Jaarverslag jeugdcommissie.
 7. Financiële verslagen van de penningmeester
 8. Verslag kascontrolecommissie
 9. Verkiezing nieuw lid voor de kascontrolecommissie.
 10. Meerjarenbegroting seizoen 2021-2024.
 11. Aftredend en herkiesbaar: n.v.t.
 12. Aftredend en niet herkiesbaar: Davy Govers, Jan Twigt en Marco van Zwol.
 13. Aanpassing statuten i.v.m. de verplichte WBTR per 1 juli 2021.
 14. Rondvraag. (voorafgaande aan de vergadering indienen)

Agendapunt 4, 5,6 Klik links voor
Jaarverslag secretaris 2020-2021

JAARVERSLAGEN TOTAAL

Agendapunt 12:

Aftredend en niet herkiesbaar: Davy Govers, Jan Twigt en Marco van Zwol.

(Jan Twigt en Marco van Zwol waren tussentijds al afgetreden)

Het bestuur stelt de vergadering voor als nieuw bestuurslid:

Tanco Mulderij, Rob de Bruijn en Ralph Maassen. **

Tegenkandidaten kunnen tot 2x 24 uur voorafgaand aan de vergadering en voorzien van  handtekeningen van ten minste 5 seniorleden worden ingediend bij het secretariaat.

*    De jaarverslagen vindt u t.z.t. op onze website.

**  Alleen de voorzitter wordt in functie gekozen.

 Ouders van leden jonger dan 16 jaar kunnen de vergadering namens hun kinderen bijwonen en hebben ook stemrecht. Leden van 16 jaar en ouder kunnen andere leden van 16 jaar of ouder een schriftelijke volmacht geven, welke voorafgaand aan de vergadering moet worden ingeleverd.

 

Aantal stemmen: Senioren: 4; Junioren: 2; Pupillen: 1. Donateurs hebben geen stemrecht, maar mogen de vergadering wel bijwonen.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *