Nieuwerkerk start KNVB opleidingstraject voor trainers en leiders jongste jeugd

In oktober is gestart bij vv Nieuwerkerk met een kader-coach traject dat gegeven wordt onder begeleiding van de KNVB. Doel van deze training is om trainers een opleiding te geven zodanig dat zij in staat zijn zelfstandig een team goed te kunnen begeleiden/coachen en daarnaast ook straks aan andere potentiële trainers hun kennis kunnen overdragen.  De training is een verenigingstraject waarin beginnend kader wordt opgeleid. Niet alleen het opleiden van trainers en leiders komt aan bod, maar ook hoe wij als vereniging het begeleiden en opleiden van trainers/leiders kunnen organiseren en borgen voor de toekomst. Door als vereniging hiermee aan de slag te gaan wordt het voor vrijwilligers nog leuker om actief een bijdrage te (blijven) leveren aan het verder ontwikkelen van het voetballen binnen onze vereniging. De training is bedoeld voor beginnende trainers die zich verder willen verdiepen in het trainersvak en het begeleiden van jeugdspelers en alles wat hierbij komt kijken. Vanuit vv Nieuwerkerk willen we dit traject opbouwen vanaf de jongste leeftijdscategorieën.

De cursus data in 2019 zijn:
  • Woensdag 16 oktober bijeenkomst 1
  • Woensdag 30 oktober bijeenkomst 2
  • Woensdag 13 november bijeenkomst 3
  • Woensdag 11 december Terugkombijeenkomst voor het kader (met praktijk!)
Tijdens de cursus worden de trainers bekend gemaakt met de visie van vv Nieuwerkerk op de speelwijze van haar teams. Waarbij wordt aangesloten op de visie en doelstellingen die de KNVB heeft. Hierdoor spreken trainers en leiders ‘dezelfde taal’ over hoe we teams bij vv Nieuwerkerk opleiden en laten spelen tijdens wedstrijden. Het doel is om hiermee een basis voor de toekomst te leggen. De bedoeling is dat de opgedane kennis door deze groep de komende jaren doorgegeven wordt aan de andere trainers en leiders bij vv Nieuwerkerk.
De eerste avond wordt het theoretische gedeelte ingevuld door de Technische commissie van vv Nieuwerkerk en door de KNVB. Daarnaast gaan de cursisten het veld op om voor de eerste keer een wedstrijd van pupillen te observeren en te analyseren. Naast de cursusavonden krijgen de cursisten ook verschillende opdrachten mee die zij in het weekend moeten uitvoeren.
We hebben 17 aanmeldingen voor deze training. Deze komen vanuit de ouders van pupillen.
Avondje Rinus
Voor de trainers en ouders van de oudere jeugd gaan we weer een avondje Rinus organiseren. Tijdens deze avond krijgen trainers en leiders onder leiding van een docent vanuit de KNVB uitleg, zowel theoretisch als in de praktijk, over de trainersapp Rinus. Dit is een app van de KNVB met trainingsoefeningen voor iedere leeftijdscategorie. Met deze app kunnen trainingen en series van trainingen worden geselecteerd die aan de teams gegeven kunnen worden. In de app worden deze trainingen toegelicht met een video. Zodra we hiervoor een datum hebben gepland volgt hierover bericht via de coördinator en kan worden ingeschreven voor deze avond.
Groeten, Hein
Hein de Jong
Jeugdvoorzitter vv Nieuwerkerk
+31 6 1048 7685

One Reply to “Nieuwerkerk start KNVB opleidingstraject voor trainers en leiders jongste jeugd”

  1. Kan ik me aanmelden voor de volgende ronde? Lijkt me erg leerzaam om de visie en aanpak van de TC te leren kennen. Goed initiatief!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *