Agenda

Evenement details:

 • wo
  09
  nov
  2022

  Algemene Ledenvergadering vv Nieuwerkerk

  20:00Kantine Sportpark Dorrestein

  Algemene ledenvergadering.

  Het bestuur van de voetbalvereniging Nieuwerkerk nodigt al haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden in de kantine op

  woensdag 09 november 2022.             Aanvang 20.00u.

  1. Opening
  2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering (2021).
  3. Ingekomen stukken.
  4. Jaarverslag secretaris. *
  5. Jaarverslag seniorencommissie. *
  6. Jaarverslag jeugdcommissie. *
  7. Financieel verslag van de penningmeester seizoen 2021-2022.
  8. Verslag kascontrolecommissie.
  9. Verkiezing nieuw lid voor de kascontrolecommissie.
  10. Meerjarenbegroting seizoen 2022-2025.
  11. Verhoging contributies.
  12. Bestuursverkiezing
   Aftredend en herkiesbaar: Hans Jeroense (in de functie van voorzitter**) en Hein de Jong (jeugdvoorzitter).
   Tegenkandidaten kunnen tot 48 uur voorafgaand aan de vergadering (07-11-’22) en voorzien van  handtekeningen van ten minste 5 seniorleden worden ingediend bij het secretariaat.
  1. Pauze
  2. Aanpassing statuten i.v.m. de verplichte WBTR per 1 juli 2021.
   Punt al behandeld op vorige ledenvergadering. Er waren toen echter te weinig leden aanwezig.
  1. Rookvrije vereniging.
  2. Rondvraag. (uiterlijk voorafgaande aan de vergadering indienen)
  3. Sluiting

  *    De jaarverslagen vindt u via onderstaande links op onze website.

  **  Alleen de voorzitter wordt in functie gekozen.

   Ouders van leden jonger dan 16 jaar kunnen de vergadering namens hun kinderen bijwonen en hebben ook stemrecht. Leden van 16 jaar en ouder kunnen andere leden van 16 jaar of ouder een schriftelijke volmacht geven, welke voorafgaand aan de vergadering moet worden ingeleverd.

   Aantal stemmen: Senioren: 4; Junioren: 2; Pupillen: 1. Donateurs hebben geen stemrecht, maar mogen de vergadering wel bijwonen.