Agenda

Evenement details:

 • wo
  27
  nov
  2019

  Algemene Ledenvergadering

  20:00Kantine Sportpark Dorrestein

  Op woensdag 27 november a..s. bent u weer welkom op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Hierbij treft u de agenda aan.

  Aanvang 20.00u.

  01. Opening
  02. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering
  03. Ingekomen stukken
  04. Jaarverslag secretaris *
  05. Jaarverslag seniorencommissie *
  06. Jaarverslag jeugdcommissie *
  07. Financieel verslag van de penningmeester. (ligt week voorafgaande aan de vergadering ter inzage in de bestuurskamer)
  08. Verslag kascontrolecommissie
  09. Verkiezing nieuw lid voor de kascontrolecommissie
  10. Meerjarenbegroting seizoen 2019-2024
  11. Pauze
  12. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar: René Vis en Marco van Zwol.
  Aftredend en NIET herkiesbaar: Davy Govers.
  Het bestuur stelt als nieuw bestuurslid voor: …………………..
  Tegenkandidaten kunnen tot 2x 24 uur voorafgaand aan de vergadering en voorzien van handtekeningen van ten minste 5 seniorleden worden ingediend bij het secretariaat
  13. Rondvraag
  14. Sluiting

  * Deze jaarverslagen vindt u t.z.t. op onze website.
  * Ouders van leden jonger dan 16 jaar kunnen de vergadering namens hun kinderen bijwonen en hebben ook stemrecht. Leden van 16 jaar en ouder kunnen andere leden van 16 jaar of ouder een schriftelijke volmacht geven, welke voorafgaand aan de vergadering moet worden ingeleverd.

  Aantal stemmen: Senioren: 4; Junioren: 2; Pupillen: 1. Donateurs hebben geen stemrecht, maar mogen de vergadering wel bijwonen.