Algemene ledenvergadering, woensdag 21 november 20:00 uur

Het bestuur van de voetbalvereniging Nieuwerkerk nodigt al haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden in de kantine op

woensdag 21 november 2018. Aanvang 20.00u.

 1. Opening
 2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag secretaris (Klik op link voor verslag!)
 5. Jaarverslag seniorencommissie (Klik op link voor verslag!)
 6. Jaarverslag jeugdcommissie (klik op link voor verslag!)
 7. Financieel verslag van de penningmeester. (ligt week voorafgaande aan de vergadering ter inzage in de bestuurskamer)
 8. Verslag kascontrolecommissie
 9. Verkiezing nieuw lid voor de kascontrolecommissie
 10. Meerjarenbegroting seizoen 2018-2023
 11. Pauze
 12. Bestuursverkiezing
 • Aftredend en herkiesbaar: Hans Jeroense en Hein de Jong
 • Aftredend en NIET herkiesbaar: Rob de Bruijn
 • Het bestuur stelt als nieuwe bestuursleden voor: Marco van Zwol en Jan Twigt.
 • De voorzitter wordt in functie herkozen.
 • Tegenkandidaten kunnen tot 2x 24 uur voorafgaand aan de vergadering en voorzien van  handtekeningen van ten minste 5 seniorleden worden ingediend bij het secretariaat.
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

 René Vis, secretaris.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *