NIEUWS

Nieuwjaarstoespraak 01-01-2018

NIEUWJAARSTOESPRAAK VAN VOORZITTER HANS JEROENSE

OP 01.01.2018

 

 

 

Geachte leden en overige aanwezigen.

Als voorzitter van deze vereniging heb ik weer het genoegen om op deze nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2018 een kort woordje tot u te richten.

Aan iedereen die ik nog niet persoonlijk de allerbeste wensen voor het komende jaar heb kunnen toewensen doe ik dit, mede namens mijn mede bestuursleden, bij deze.

In het afgelopen jaar stonden er, naast de bekende jaarlijks voorkomende activiteiten, drie speerpunten op het programma. Het betrof hier de afronding van de noodzakelijke nieuwbouw, de voortgang en speciale aandacht voor onze jeugdopleiding en de overgang van het prestatievoetbal senioren naar de zaterdag.

Later dan gehoopt konden wij in september jl. eindelijk de zo lang begeerde nieuwbouw in gebruik nemen. Een prachtig gebouw met daarin als belangrijkste onderdeel de prachtige kleedkamers. Daarnaast bestaat het gebouw uit een activiteitenruimte een ruimte, voor de wedstrijdbesprekingen c.q. vergaderruimte, het secretariaat en een ruimte gebruikt voor fysiotherapie. Aan Rob de Bruijn was het de eer het gebouw officieel te openen. Hem kwam deze eer zeker toe gezien zijn enorme inzet bij de bouw. Er staat een stukje nieuwe accommodatie waar we trots op mogen zijn.

Helaas zoals bij zovele bouwprojecten vielen de geraamde kosten tegen en moest het bestuur de ledenvergadering een extra verhoging van de contributie voorstellen om e.e.a. te kunnen exploiteren. Wij huren het gebouw van de stichting. Laten we zuinig zijn op deze nieuwbouw.

In het seizoen 2015-2016 startten we met een nieuwe functie binnen onze vereniging te weten het hoofd jeugdopleidingen. Na een seizoen begon dit al aardig vorm te krijgen en voortgang van het ingezette traject was dan ook belangrijk. Het was dan ook een hele domper toen het bestuur de mededeling kreeg van Claudio Braga dat hij ondanks eerdere toezegging te blijven onverwachts overstapte naar een functie bij een BVO. In de vakantieperiode moesten wij naarstig op zoek naar een nieuwe kandidaat voor deze functie. Gelukkig wisten wij deze te vinden in de persoon van Taoul Graham. Ondanks dat wij toch een stap terug moesten maken heeft hij de ingezette weg goed opgepakt. Omdat Claudio ook onze hoofdtrainer was, moesten we ook op zoek naar een vervanger in dezefunctie. Die werd, na wat kunst en vliegwerk, gevonden in Omar Khan. Dit brengt mij direct bij het volgende punt; de overstap van het prestatievoetbal van de zondag naar de zaterdag. In heel het district West 2 van de KNVB zijn al heel wat verenigingen overgestapt van de zondag naar de zaterdag. Wij zijn dit seizoen gestart met een prestatief elftal op de zaterdag naast het eerste elftal op de zondag. De reden was de eigen jeugd te behouden. Veel jeugd wil niet meer op de zondag spelen. Het huidige zaterdagteam speelt in de 4e klasse en doet het onder leiding van Ron Luijten naar alle tevredenheid. In ons beleidsplan staat o.a. dat wij willen spelen met een herkenbaar Nieuwerkerks elftal. Op het niveau van ons huidige zondag 1 kunnen wij dat niet meer bewerkstelligen. Wij moeten te veel jongens van buitenaf halen om op niveau te kunnen presteren. In november jongstleden heeft het bestuur besloten om het prestatievoetbal senioren te verleggen naar de zaterdag. De, helaas weer zeer matig bezochte, algemene ledenvergadering (34 leden inclusief bestuur, maar wel met 18 machtigingen) heeft hier mee ingestemd. De kar zal getrokken gaan worden door Ron Luijten.

Op zondag hebben wij dus alleen nog recreatief voetbal. We maken wat betreft het niveau waarop we spelen dus wel een stapje terug, maar hebben tevens weer een nieuwe uitdaging om binnen het zaterdagvoetbal stappen omhoog te gaan maken met een herkenbaar Nieuwerkerks team.

Binnen de jeugdcommissie zijn er diverse mutaties geweest. Gelukkig heeft de commissie onder leiding van Hein de Jong alle posities weer weten te bemannen en de commissie draait, alsof er geen mutaties zijn geweest, door op volle toeren.

Ook de seniorencommissie kende problemen. Nadat Frank de Groot te kennen had gegeven door werkzaamheden op zowel de zaterdag als de zondag niet meer beschikbaar was deze commissie bijna stuurloos geworden. Gelukkig wist het bestuur Remco Verkuil zover te krijgen de post van voorzitter van de seniorencommissie over te nemen. Remco is ervaren en kent de klappen van de zweep. Ik wens hem heel veel succes toe.

De afgelopen periode hebben wij als bestuur de vinger op de knip moeten houden. Dit is ook gebeurd, maar toch kon het bestuur het jaar niet afsluiten met een positief resultaat. Door een extra noodzakelijke verhoging van de contributie, waarmee de ledenvergadering heeft ingestemd, moeten wij de komende jaren wel weer in de positieve cijfertjes belanden. We werken hier hard aan, al moeten we wel de vinger wel op de eerder genoemde knip blijven houden.

In een nieuwjaarstoespraak komen natuurlijk ook vaak een aantal punten voor die jaarlijks terugkeren.

Mijn dank gaat uit naar alle commissieleden, ouders die zich inzetten, mijn mede bestuursleden en allen die de vereniging een warm hart toedragen. Mede door hun inzet is het mogelijk om de onze vereniging draaiende te houden.

Ook onze sponsoren wil ik weer bedanken voor het vertrouwen in onze vereniging, maar bovenal voor hun financiële ondersteuning.

Met deze wat negatieve, maar ook positieve punten wens ik iedereen een gezond, sportief en prettig vervolg van de competitie toe en ben ik aangekomen bij het traditionele onderdeel binnen mijn toespraak: de jubilarissen.

Ook dit jaar hebben wij weer een aantal trouwe leden die de vereniging weer het wat jaartjes trouw zijn gebleven.

Helaas kunnen niet alle jubilarissen aanwezig zijn.

70 jaar lid, de vierde op rij binnen onze vereniging en dus een bijzondere mijlpaal is weggelegd voor Koos van Vianen. Als oud 1e elftalspeler en nog jarenlang als veteraan bij Nieuwerkerk gespeeld. We zien Koos niet zo vaak meer op de club, maar hij is de vereniging  wel altijd trouw gebleven.

Voor onze volgende jubilaris geldt eigen lijk hetzelfde al gaat het hier om een lidmaatschap van 60 jaar. Ik wil graag Klaas van Rijn naar voren hebben.

Dan gaan we weer een stapje terug in de tijd. 50 jaar lid van onze vereniging en naast het voetballen als veldspeler ook heel wat jaartjes onder de lat gestaan. Daarnaast heeft hij ook vele wedstijden gefloten. Een flinke staat van dienst is weggelegd voor Marino Aantjes.

We blijven sprongetjes van 10 jaar maken. Als voetballer bij Nieuwerkerk begonnen, daarna de overstap gemaakt als scheidsrechter voor de KNVB en zelfs nog een jubileumwedstrijd gefloten waarvan nog een foto hier in onze kantine hangt en inmiddels weer bij onze vereniging actief is in het scoutingsgebeuren is Rob van der Ven.

En dan de nog wat jeugdige jubilarissen: Teun Verhey na een rustperiode weer actief als voetballen bij de vereniging,

Rob de Bruijn (wie kent hem niet?) Heel actief geweest en nog steeds. Leider, speler, trainer en bestuurslid. Zit al langer dan 25 jaar bij de vereniging, maar besloot een uitstapje te maken en moest dus weer van vooraf beginnen  

Ed van Dam ook als speler en leider zijn sporen verdiend en tot slot Ton Kool, nog steeds actief als speler op de zaterdag.

Maar we zijn er nog niet. Naast deze jubilarissen heeft het bestuur nog een verrassing in petto voor een van onze leden.

Er hangt hier een bord in de kantine met wat gouden naamplaatjes erop. Er staan niet zoveel leden op en om daarbij te komen moet er toch wel sprake zijn van bijzondere verdiensten. Bovendien moet er sprake zijn van het geheel belangeloos, dus zonder enige financiële  vergoeding, uitoefenen van werkzaamheden voor de vereniging. En het bestuur heeft besloten om deze lijst wat uit te breiden.

Daarom verzoek ik nu om naar voren te komen: Martin de Graaff.

Martin zet zich al jarenlang op allerlei manieren in voor onze club.

Leider, scheidsrechter, plannen van oefenwedstrijden voor de seniorenselectie, het ontvangen en regelen van scheidsrechters bij wedstrijden waar dit nodig is en bovenal de complete organisatie en het beheer van onze kledingwinkel. De meeste leden zullen hem alleen van deze laatstgenoemde taak kennen, maar Martin heeft heel wat meer in zijn mars. Het bestuur heeft dan ook besloten om Martin toe te voegen aan de lijst van leden van verdiensten.

Hein de Jong:  We zijn er nog niet. Ik neem het woord nu over omdat degenen die ik nu in het zonnetje wil zetten twee bestuursleden betreft. Voor hun inmiddels jarenlange inzet als bestuurder voor de club en bovendien voor de vele uren die zij hebben besteed aan het tot stand komen van de nieuwbouw hebben de drie overige bestuursleden besloten om Rob de Bruijn, die vandaag dubbel in de prijzen valt, en Hans Jeroense te benoemden tot ereleden van onze vereniging.

Naast de bescheiden die horen bij deze huldiging biedt het bestuur namens de vereniging alle feestvarkens nog een gezellig etentje aan. Alle betrokkenen ontvangen hiervoor nog een uitnodiging.

Dan mag Hans het woord weer overnemen.

Hans:

En met dit ceremonieel beëindig ik, als trotse voorzitter en pril erelid, mijn toespraak met iedereen nogmaals een jaar vol  gezondheid en sportiviteit toe te wensen.

Bedankt voor uw aandacht en nog een gezellige voortzetting van deze avond.

 

Toespraak Hien de Jong voor de ereleden:

 

 Toespraak Hein de Jong voor de ereleden Rob de Bruijn en Hans Jeroense

 

 

Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook

De temperatuur in Nieuwerkerk is op dit moment:

Overige links